Συμπλήρωση αιτήσεων

Συμπλήρωση Αιτήσεων

Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργασίας,  ΑΣΕΠ, ΣΟΧ, ΟΑΕΔ και δημιουργία μητρώου ΑΣΕΠ

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Συμπλήρωση των αιτήσεων σας σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ,ΣΟΧ, ΟΑΕΔ, με αξιολόγηση των προσόντων σας και ηλεκτρονική έκδοση των πιστοποιητικών δημοσίου όπου αυτό χρειάζεται.
  • Δημιουργία ολοκληρωμένου μητρώου/προφίλ στον ΑΣΕΠ ή αξιολόγηση του ήδη υπάρχοντος προφίλ σας.
  • Συμπλήρωση αιτήσεων σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως μεταπτυχιακές σπουδές και αιτήσεις σε οποιαδήποτε εργασιακή θέση επιθυμείτε.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αποστέλλετε μέσω e-mail, τα έγγραφα που είναι απαραίτητα και ενημερώνεστε για  τη διαδικασία και τον τρόπο εξόφλησης της υπηρεσίας.

Συμπλήρωση Αιτήσεων
https://agelakirozalia.gr/wp-content/uploads/2024/01/1logo_2024.png

Socials :

https://agelakirozalia.gr/wp-content/uploads/2024/01/1logo_2024.png

Socials :

Copyright © 2023 Ροζαλία Αγγελάκη . Powered & Designed by Infonetgroup

Ροζαλία Αγγελάκη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Τηλ.: 6983 688960, Email: info@agelakirozalia.gr

Copyright © 2023 Ροζαλία Αγγελάκη .
Powered & Designed by Infonetgroup

Ροζαλία Αγγελάκη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Τηλ.: 6983 688960, Email: info@agelakirozalia.gr