Ατομικές συνεδρίες

Ατομικές συνεδρίες

Μπορούν να πραγματοποιηθούν ατομικές συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού με μαθητές των τάξεων του Λυκείου.

Στις ατομικές συνεδρίες, ανάλογα με την τάξη στην οποία βρίσκεται ο μαθητής, μπορεί να :

  • Ενημερωθεί για τα Λύκεια, Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και για το σύστημα των Πανελληνίων.
  • Ενημερωθεί για τις ομάδες προσανατολισμού και το επιστημονικό πεδίο που του ταιριάζει με ανάλυση των σχολών και των προοπτικών τους
  • Συμπληρώσει το μηχανογραφικό του δελτίου με γνώμονα τι του ταιριάζει με ταυτόχρονη ανάλυση των σχολών, των προγραμμάτων σπουδών και των εναλλακτικών επιλογών που θα έχει.
  • Ανακαλύψει τις δεξιότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα του, ώστε να πάρει τη σωστή απόφαση για το μέλλον του!
  • Λύσει οποιαδήποτε απορία και να είναι σίγουρος/η για τα επόμενα βήματά του!
Ατομικές συνεδρίες
https://agelakirozalia.gr/wp-content/uploads/2024/01/1logo_2024.png

Socials :

https://agelakirozalia.gr/wp-content/uploads/2024/01/1logo_2024.png

Socials :

Copyright © 2023 Ροζαλία Αγγελάκη . Powered & Designed by Infonetgroup

Ροζαλία Αγγελάκη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Τηλ.: 6983 688960, Email: info@agelakirozalia.gr

Copyright © 2023 Ροζαλία Αγγελάκη .
Powered & Designed by Infonetgroup

Ροζαλία Αγγελάκη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Τηλ.: 6983 688960, Email: info@agelakirozalia.gr